CHÍNH SÁCH THANH TOÁN MUA HÀNG

Tùy theo trường hợp sẽ có phương án thanh toán khác nhau, quý khách hàng thực hiện theo các bước sau :

  1. Sau khi thỏa thuận mua bán thành công, quý khách hàng thông báo chọn phương thức thanh toán như trên hợp đồng.
  2. Thực hiện chuyển tiền.
  3. Xác nhận chuyển tiền thành công.